วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันรัฐธรรมนูณ


วันรัฐธรรมนูณ          
 
วันวันที่เหตุการณ์                       

วันอาทิตย์ที่1 มกราคม 2555เป็นวันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days
วันจันทร์ที่2 มกราคม 2555เป็นวันหยุดวันขึ้นปีใหม่
)
วันเสาร์ที่14 มกราคม 2555เป็นวันเด็กแห่งชาติ (Children Day)
วันจันทร์ที่16 มกราคม 2555เป็นวันครู (Teacher Day)
วันจันทร์ที่23 มกราคม 2555เป็นวันตรุษจีน (Chinese New Year's Day)
วันอังคารที่14 กุมภาพันธ์ 2555เป็นวันแห่งความรัก (Valentine's Day)
วันพุธที่7 มีนาคม 2555เป็นวันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่6 เมษายน 2555เป็นวันจักรี (Chakri Memorial Day)
วันศุกร์ที่13 เมษายน 2555เป็นวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
วันเสาร์ที่14 เมษายน 2555เป็นวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
วันอาทิตย์ที่15 เมษายน 2555เป็นวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
วันอังคารที่1 พฤษภาคม 2555เป็นวันแรงงาน (National Labour Day)
วันเสาร์ที่5 พฤษภาคม 2555เป็นวันฉัตรมงคล (Coronation Day)
วันจันทร์ที่9 พฤษภาคม 2555เป็นวันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
วันจันทร์ที่4 มิถุนายน 2555เป็นวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
วันอังคารที่26 มิถุนายน 2555เป็นวันสุนทรภู่
วันพฤหัสบดีที่2 สิงหาคม 2555เป็นวันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
วันศุกร์ที่3 สิงหาคม 2555เป็นวันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
วันอาทิตย์ที่12 สิงหาคม 2555เป็นวันแม่แห่งชาติ (H.M. The Queen's BirthDay)
วันศุกร์ที่31 สิงหาคม 2555เป็นวันสารทจีน
วันอาทิตย์ที่23 ตุลาคม 2555เป็นวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
วันอังคารที่30 ตุลาคม 2555เป็นวันออกพรรษา
วันพุธที่28 พฤศจิกายน 2555เป็นวันลอยกระทง (Loykatong Day)
วันพุธที่5 ธันวาคม 2555เป็นวันพ่อแห่งชาติ (H.M. The King's BirthDay)
วันจันทร์ที่10 ธันวาคม 2555เป็นวันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
วันจันทร์ที่31 ธันวาคม 2555เป็นวันสิ้นปี (New Year's Eve

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น